משחק Batle של מקדש שעון באינטרנט

                                  Batle of clock temple קחשמ

Batle של מקדש שעון (Batle of clock temple):


זה משחק פלאש חדש בסגנון של משחקים מחוץ לחדר. האמת עכשיו שאתה לא בחדר, ובבניין רעוע שהתפורר. אתה קצת מאוים על ידי הסביבה לא ידועה, אבל אתה לא עושה כלום, אתה צריך לצאת החוצה, לחפש פריטים שבה אתה יכול לצאת. בכל אחד מחדרי הבית אתה יכול לפגוש במכשול שאתה צריך להתגבר עליו. מזל טוב במשחק!

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע