משחק כשף האוויר האחרון - הקרבות טבעיים באינטרנט

                                  The Last Airbender - Elemental Battles קחשמ

כשף האוויר האחרון - הקרבות טבעיים (The Last Airbender - Elemental Battles):

.יפוסניא הארנ ישיא ביתנ !ץוחבמ רוזעל תויורבחו םישדח םירכמ ידי לע למגותמ אוה הז לכ לבא ,ונוויכל שא לש י !תיהולא הנתמ ול םכתרזעל ןימאמש ,גנא םשב דומח דלי רובע החגשהה רשואמ התא יכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות