משחק קרינה: המלחמה מתחילה באינטרנט

                                  Radiation: The War Begins קחשמ

קרינה: המלחמה מתחילה (Radiation: The War Begins ):


מדהים בנו תצוגת משחק שבו תצטרך להוביל את המלחמה נגד הפולשים זרים. העובדה שהבית שלך הותקף על ידי חייזרים שחמושים בנשק חם מודרני. הבעיה העיקרית שלך המשחק - להשמיד את החייזרים על כל רמה. ובאשר למשחק המעטפת הגרפי, יהיה זה בלתי אפשרי לומר לחלק יותר וחלק יותר אנימציה.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע