משחק חוליגנים רחוב נואשים באינטרנט

                                  Desperate Street Hooligans קחשמ

חוליגנים רחוב נואשים (Desperate Street Hooligans):


אתה משחק את התפקיד של בריון הרחוב מושבע הזה. שאינו חושש כל מכשולים בדרכו. התפקיד שלך הוא להילחם בקרבות רחוב ולהביס את יריביהם בכל הדרכים. בסמטה, אתה יכול לקנות כלים שימושיים. הם יעזרו לך לעמוד זמן רב יותר בלחימה ולגרום לטראומה נוספות למכות היריב שלך.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע