משחק משימת מדבר קרב טנק באינטרנט

                                  Battle Tank Desert Mission קחשמ

משימת מדבר קרב טנק (Battle Tank Desert Mission):


הטנק שלך היה בלב המדבר, שבו אין מקלט כדי להסתתר מפני אויבים, עף בשמיים. כולם ינסו להשמיד אותך, ושהם לא יצליחו, תצטרכו להראות את כישוריהם בניהול טנקי קרב. נוסף לך proedesh, ככל שאתה יודע על האויב, מנסה לזרוק הפצצות שלך.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע