Gibbets 2 קחשמ

התליין 2 (Gibbets 2):

.ערה ךיסנה תא עצבל הצורש ימ ,וירבח תא ליצהל אוה ךלש דיקפתה ,דוה ןיבור - התא .ותמ םהש דע םיצחו תשקםע Perebeyte לבח .דעילסט ץחהשהזכ קחרמב טוחה תא ךושמלודעילהארמ רזחשל ידכ רבכעב שמתשהל ךירצ התא ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות