משחק מלחמות צעצוע באינטרנט

                                  Toy wars קחשמ

מלחמות צעצוע (Toy wars):


פעולה הצבאית אלה התקיימה בין הצעצועים. כאן וטנקים ומסוקים ומטוסים ענקיים, וכולם נגדך. מוכן להילחם בחזרה? למרות העובדה שהצעצוע הזה אתה תהיה קרב רציני, מלא התרגשות ומסוכנת קרבות. תן להדוף הולם לאויב ולהראות מי בוס.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע