משחק התג הפשוט ביותר באינטרנט באינטרנט

                                  The simplest tag online קחשמ

התג הפשוט ביותר באינטרנט (The simplest tag online):


בתיבה הם הפארקים וכל אחד מהם ממוספרים. אתה צריך להזיז את פרקי אצבעות אלה עד להזמנה על ידי מספר. כדי לעשות זאת, יש חלל ריק אחד, כך שאתה יכול להשתמש בו כדי לעבור. וחשוב יותר הוא שאתה צריך להשקיע כדי לבצע משימה זו בזמן מועט.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע