משחק סחף מהפכה באינטרנט

                                  Drift Revolution קחשמ

סחף מהפכה (Drift Revolution):

.לעשו דעצ לכ לע הקלחהב ךותל תינוכמה תא קורזל ,וכרד רובעל ךל רשפאי רשא ,חרק הסו .םוידופה לע ךמוקמ ידי לע עבקיי רשא םע ,תודוקנ לבקת תחלצומ הקלחה לכ רובע .הקלחה תנוכמ םיכלהמה ומכ ,ןמזב שיבכהמ אל התא םא ,בוט יכה בשחנ יקיה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות