משחק כוכב בארבה מהפך באינטרנט

                                  Barbie Superstar Makeover קחשמ

כוכב בארבה מהפך (Barbie Superstar Makeover):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע