משחק בין שמיים לארץ באינטרנט

                                  Freefall קחשמ

בין שמיים לארץ (Freefall):


לפני כמה ימים , קארל למד יושבבמידע הבר , כמה קילומטרים ממערב , יש מקומות Leu, שבו יש מתחת לאדמה, שבו ישהרבה תכשיטים שהיו שייכים לאבוריג'ינים המקומיים. עכשיו שיש לו קרללקצת זמן עד שאחד מהמשלחות לחזור ולהתחיל לציירחפש את המטמון . קח את חליפת המוצא שלך ולהתאים את נפילתו של צ'ארלסבמהירות הנדרשת.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע