משחק השיא של המלחמה: השדונים באינטרנט

                                  Nob War: The Elves קחשמ

השיא של המלחמה: השדונים (Nob War: The Elves):

.םינש תואמ המכ ינפל ושחרתהש תומחלמה תא אלמ ןפואב תונהיל לכות ןאכ .ברקל תאצלו לחתה לע ץחל ןכמ רחאלו ,ותוגיהנמ ץימאה אבצה תחת תחקל ןכומ התא םא .הז לע םיביואה לכ תא דימשהלוךרדה לכ תא רובעל ךירצ התאש המר לכב חצנל ידכ .םרובע םישדח קשנ ילכוםילייח חותפל לוכי התא םבש בהז לבקי קחשמה לכ ךרואל .ספת טושפ התאשחטשה לכ תא סופתלויתימא גטרטסאךופה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות