משחק Kolobok באינטרנט

                                  Kolobok קחשמ

Kolobok (Kolobok):


בואו מהר קדימה לעולם המופלא של אגדות ואחרות לעזור לכל הילדים - כיור Kolobok לסוף הדרך, במהלכה הוא מצפה מכשולים שונים בצורת מהירה, תעלות עם מים וקוצים חדים. אתה צריך לשלוט במיומנות את הדמות שלך, אז הוא קפץ בזמן או שקע נמוך יותר, והגיע לקצה בחתיכה אחת.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע