Military Rescue קחשמ

חילוץ צבאי (Military Rescue):

נורא קרה! מתנגדים הכריזו מלחמה והם כאן עכשיו יעברו למתקפה. דחוף צריכים לנקוט בכל פעולה, או המדינה שלך עלולה להיעלם מעל פני האדמה. שלח הלוחם הטוב ביותר במשימה מיוחדת, כדי להיהרס כטכנולוגיה הרבה אויבים, כמו גם. באשר לצד החזותי של המקל, ברצוננו להכיר את המרקמים הגרפיים הברורים ואיכותיים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות