משחק מוטציות קרב באינטרנט

                                  Battle mutants קחשמ

מוטציות קרב (Battle mutants):


בחר רמת הקושי שלך ולאחר מכן להמשיך להילחם. יריבים יהיו שונים, לעתים מורכבים, לפעמים פשוט. כדי להשתמש בפעימות X / ג מכתב Z הוא אחראי לחסימת המכה. כדי להעביר קליקים על החיצים.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע