משחק הנסיכה והצפרדע באינטרנט

                                  The Princess and the Frog קחשמ

הנסיכה והצפרדע (The Princess and the Frog):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע