משחק בין שמים לארץ באינטרנט

                                  Freefall קחשמ

בין שמים לארץ (Freefall):


רוצה לעשות דבר טוב? שמור את האיש הזקן, שטס לתחתיתו של הר געש לוהט. אתה צריך להשתמש במקשי החצים כדי להפוך את נפילה מבוקרת שבי הסבא יאסוף אובניים חן. Watch עבור צינורות עם חץ המצביע אליה ואתה צריך לעוף, לא לנפול ללבה רותחת.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע