משחק חיות משק Lizas באינטרנט

                                  Lizas farm animals קחשמ

חיות משק Lizas (Lizas farm animals):


בואו להאכיל את החיות הקטנות, חי איכר בסככה. ליסה היא מוכנה להאכיל ולהשקות את החיות. לפניה הוא ארבעה גדם. בעלי חיים בזמן מתאים להם. בעלי החיים הופכים את משאלתו, למשל, הקערה של דשא. ליסה אתה צריך לשים על גדם מול קערת חיה עם דשא. לעתים קרובות, כל באותו הזמן רוצה את הדשא, ואילו ליזה רק צריכה למהר.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע