משחק להרוס את העיר 2 באינטרנט

                                  Demolition City 2 קחשמ

להרוס את העיר 2 (Demolition City 2):

.ןושארה קלחה לש ךשמה .םינשיה םיניינבהםע רדהנ השוע התאש הארמ ךלש ןושארה ןויסינה .ןיינבהלש ללוכ אלמה סרהלטימנידה תא םישל ךיא ,ושאר תא קסרל ידש יפכ ,ךבוסמ רתוי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות