משחק דו קרב פוליטי באינטרנט

                                  Political Duel קחשמ

דו קרב פוליטי (Political Duel):

MMA םיריכב םיאקיטילופ ןיב ךרענש. .םירחא םימסרופמ םיבר םישנאו ,הקירמא אישנ תא תוארל לוכי התא ,םיוותה תמישר .ביריה םע בירל ליחתהלו ,קחשמ התא ימ ונל רפס .םייחה לש םיזוחא המכ ךלש ביואה ןמ חקיי ,ןימי םימרגנה ץפמ לכ .השק הכמ גלדמ ,קחשל לוכי התאש ךכ תויבוקה תא םישל חוכשל אל ץלמומ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות