משחק התנגשות עם מומחה באינטרנט

                                  Encounter Specialist קחשמ

התנגשות עם מומחה (Encounter Specialist):

.דימ הז תא םשייל ליחתהל ,המישמ תלבק רחאל .םיתבה דחאב הבשייתה רשא םיטסירורט לש הצובק םע דדומתהל ךירצ התאו .ותוריש וקשנמ שאב םהילע חתפ ביואה ילייח לש ותעפוה לע ביגהל דיימ ךרטצת ,חצנל תנ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות