משחק Zed - סופרמן באינטרנט

                                  Zed קחשמ

Zed - סופרמן (Zed):

?Zed םשב ץימא רוביג התאש ינפל .תרחאל תחא המרמ ורבעי יכ בהזה ירודכ תא ץלחל ךרוצה ןכלהמבש ,תוקידב הברה רובעל ה .םישק םיבצמב דורשל Zhed רוזעל ,ןיבהל ךירצ התא הבש וצוצי תונכס רתויו רתוי ונלש
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות