משחק זמרי פופ באינטרנט

                                  Pop singer קחשמ

זמרי פופ (Pop singer):

.םהלש םידהואה תא ךופהל הסנמ ריעצ ןמא ובש ,טרצנוקה לש םיעלקה ירוחאמ לא עיגהל םי .רחא והשימ תשבל םא םירקמב רשאמ רתוי תובוט םימעפ המכ תויהל אוה ךלש דיקפתה ,םהמ .שקובמה רוזאב עונל רבכעה םע ותוא רוחבל ךירצ קר התא ,ךלש רמזה לע רבד לכ לש בטור
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות