משחק לבנות רובוט באינטרנט

                                  Build A Robot קחשמ

לבנות רובוט (Build A Robot):

.בשחמה לומ הלא םיבצעמ לודגל .ץראה רודכ לע המחלמה ףוסאל םיטובור ובש ,תיללח לע ךמצע תא ןיימדל יתלחתה ,חותפל .םלשומה םחולה לש קיודמ לדומ בצעל לוכי אוהשו .דליה תא עינהל רופיס איצמהל ידכ הרזע .הזה קחשמה לש םיחתפמה השע ראשה לכו
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות