משחק הנהג של אוטובוס כלא באינטרנט

                                  Prison Bus Driver קחשמ

הנהג של אוטובוס כלא (Prison Bus Driver):


היום יש לך הזמנה מיוחדת להסעת נוסעים. בזמן שעבד כנהג אוטובוס, שראית הרבה דברים, אבל עם אסירים מסוכנים במיוחד לא עבד. קבל מאחורי ההגה של אוטובוס משוריין ולעצור בכלא. כאשר כל הפושעים יתחילו לנוע בתא. הדרך קדימה היא קשה, כדי לצפות בו בזהירות. במהירות בליטות לא לחייג, או להתהפך משאיות, אוטובוסים ולשבור את כל השודדים להימלט. אם אתה הולך מהר מדי המוביל יכול לשבור גלגל שיגרום אותה התאונה.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע