משחק סנילמרג יבכמ באינטרנט

                                  Greemlins Firemen קחשמ

סנילמרג יבכמ (Greemlins Firemen):

.ינשה לע דחא םיתב הנב שא תוחיטב יללכל תייצל אל םיבשותה ,תופוכת תופירש םה סנילמ .בוחרל רבעמ תטשפתמ שאה ,דחא ריאהל ידכ יחרכה הז .ןברוקה תא סופתל שאה תא תובכל ידכ ץפוק ישילשהו ,טנזרבה תא םיקיזחמ םיינשה ,התרז .ןוילעה קלחהמ לפונ סופתל טנזרב תא זזה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות