משחק הכה את הדלי באינטרנט

                                  Mushroom cannon קחשמ

הכה את הדלי (Mushroom cannon):

?ילדל סנכיהלותוא קורזלו רודכה סוטל ןכיה בשחל התא םא חוכמו ,עגריהל ןמזה יבהוא ו .שרגמה לע םיטקייבואל םאתהב ,תוירטפה ,רודכה לש ולולסמ תא תונשל ,ןפואל בל םיש .ךלש הקירזה לש חוכב טולשל וא חדקאה תא זיזהל לוכי אל התא !הז תא הסנ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות