משחק פתח מלוט באינטרנט

                                  Shift קחשמ

פתח מלוט (Shift):

.יתימא טָנְגֶלֶטְניִא ומכ שיגרמ התא ובש שדח קחשמ .ךלש ינויגהה חומה רקיעב דעוימ היהי רשא ,דואמ תובכרומ תומישמ רפסמ לע רבגתהל ךרט .רשפאה לככ רהמ רבגתהל וסנ רערועמ יתלבה הכוזה תויהלו םיירשפאה םילושכמה לכ .קחשמה תייה ךכ ,תותלדה ןמ קלח לש םוקימה תא תונשל היהי יכ םיזמר ףוסאל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות