משחק קרב טלפון באינטרנט

                                  Battle Fones קחשמ

קרב טלפון (Battle Fones):

.םירחא םינופלט דגנ ברקל םתוא ןזו ןופלט רוחבל ךילע קחשמב חצנל ידכ .םיפוצה לכ תא דמלי רשא ,ידוחיי םחול רוציל ךל רשפאיש ןופלטה לש בוציעה תא תונשל .ותוא חצנלו םחליהל לוגע x 2 דומעל ךירצ התא ,ברקב חצנל ידכ .זיזהל ידכ םיצחב תוכמ - 3 ,2 ,1 :לוהינ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות