משחק Jumper העירוני באינטרנט

                                  City Jumper קחשמ

Jumper העירוני (City Jumper):

.םינבמ ינימ לכ ךרד ץופקל ,ריעב ץצורתהל בהוא יכה אוה ונלש רוביגה .ותיא קיתה תא תחקל לגוסמ היהת התא םעפהו .רחא והשמב םג עגפי הזו תמיוסמ הרוצב תושעל ךירצ התאש המר לכב
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות