משחק חזיר על טיל באינטרנט

                                  Pig on the Rocket קחשמ

חזיר על טיל (Pig on the Rocket):

.העוט התאש ךל חיכוהל לוכי ונלש קחשמה ,סוטל אל םיריזח יכ ןימאמ התא םא .המדאה ךותל סורקל הלולע ךלש הטילשה אלל ,ץימאה עורזל תרבוחמ רשא ,הטקרה יכ ,ולהנ .םירופיצה ורהזיהו תוריפ ףוסא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות