משחק ויקינגים באינטרנט

                                  Dum Dum and the Iron Golem קחשמ

ויקינגים (Dum Dum and the Iron Golem):

.לדגמב אלכנו בנגנ רשא ,ותבוהא תא שפחל ךלוה אוה ,Doom Doom זילע םדאו ,האנ ךיסנ .תודוכלמל םירמושה תא תותפל ,תומישמה תא קרפל דואמ השק ךרד ול שי .הכיסנה לש הביל - לחוימה סרפל ןיתממ אוה רבד לש ופוסבש אלא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות