משחק טוס נוסף באינטרנט

                                  Fly Further קחשמ

טוס נוסף (Fly Further):

Bohinen 747 ץתנל וא םיהדמ חוכ ותוא איבהל םילולע םה ,רחבת םא יכ ,תונושו תובר תו .ךרדה לש םינכוסמה םיעגרה לכ לע רבגתהלו ןרמתל .ןודנולמ אצוי סנארטה תיינוא סייט התא .סרייא סונאובל לבקלו חצ ריווא ,היזיוולט ,וידר ןוגכ ,םיעסונה תוחונל םימרות רשא .הסיטה לש תוחונה תא םצמציש רבדה לכ ללכב תלוברעמ רצוי ,םחה ריווא םיעסונה תנתונש
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות