משחק 2 םייפנכ םע שומח באינטרנט

                                  Armed with Wings 2 קחשמ

2 םייפנכ םע שומח (Armed with Wings 2):

.וישפנ אלא ,יזיפ קר אל גזמ שי יתימא םחולל ךופהל תנמ לע ,עודיכ .הכרדב םיביוא גורהל ןחבותולקב ,תוקידב לש הרדס רובעל ,תאז תושעל ידכ .ירקיעה קשנה- ברח .ביריב יולת ,תוטושפ תוכיישמב שמתשהל וחכשת לא ,ןכ ומכ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות