משחק Cyballs באינטרנט

                                  Cyballs קחשמ

Cyballs (Cyballs):

.ןירותסמו ךשוח לש םלועה ךותל לולצל לכות עוצעצה תנשב .רקחנ הכשחה ןמ תרומרמצה תא ושיגרת םתא .תומישמ המכ עצבל ךירצ התא הזכ בצמב הז .ןוחצינל בורק ךתוא ואיביש םינוש םיסונוב ךל היהי קחשמה ךלהמב ,שרגמה ןמ םירודכה !המיענ תוהש םכל םילחאמ ונא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות