משחק !יתוא רישפהל באינטרנט

                                  Unfreeze Me! קחשמ

!יתוא רישפהל (Unfreeze Me! ):


אפרוח קטן יכול לקרר להקפיא אם לא לנער את זה מן קוביית הקרח, שהוא מאוד גדול ועבה. החלפות תותח המים, לשים מחסומים, מחיצות, במילה כדי למצוא את הדרך שבאמצעותו סילון של מים יכול ולמלא את הקנקנים, וקרח נמס, ושחרר את החומוס.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע