משחק אוצר האוקיינוס באינטרנט

                                  The Treasure Ocean קחשמ

אוצר האוקיינוס (The Treasure Ocean):

.םיקיתע תורצוא רחא שופיחב םיה תיעקרקל תחא הלילצמ רתוי תושעל ךירצ התאו ימי עסמל .םיה יקמעמב דואמ םיליערו םינכוסמ םיבשות םע השיגפמ ענמיהלו םיה יקמעממ תורצוא ףו .aqualung ידכ ןצמחה תקפסא לע חקפל ךרוצ שי !תמ טושפ ופ ,ןצמח רסוח ללגב יכ ,ךלש תומדה לש ןצמח בערה ונתת לא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות