משחק םיקקפב עוקת באינטרנט

                                  Stuck in traffic קחשמ

םיקקפב עוקת (Stuck in traffic):

.תועש המכ ךשמב קקפב תויהל ןוצר יל ןיא התיבה ץורל התאו ,ברעה לש םינאוסה תובוחרה .ךלש הכשחה תדר ינפל התיבה עיגהלושיבכה לע בצמה תא ןקתל ידכ ץמאמ הברהוהגיהנה ירו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות