The Smurfs handy car קחשמ

דרדסי מכונית ביתיים (The Smurfs handy car):

המהות של המשחק היא שאתה צריך לאסוף את מכונת עץ דרדסים כראוי. אתה יכול לעשות את זה יהיה מהחלקים שהיית מוצא בסדנה בדרדסים. אז קודם כל אתה צריך לדעת מה חלקים להתחיל לאסוף. הזז את סמן העכבר כדי לבחור פריט ולאחר מכן לגרור אותו למוצר שלך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות