משחק בלכה לזאפ באינטרנט

                                  Pat the Dog Jigsaw Puzzle קחשמ

בלכה לזאפ (Pat the Dog Jigsaw Puzzle):

.הלול םשב הדומח תרגבתמ הדלי שוגפת בלכה טאפ לזאפב .טפ ינכמה בלכה - ןימאו ןמאנ רבח הל שי .הקתפרה יהשוזיאל ןמזה לכ תסנכנ הדליה .תודוכלמל תלפונ דימת איה ןכלו ,תחטובו הקיזמ אל ירמגל איה ,Hoodie .םירחא םירוביגו יסול לש התרבח ,ידוה לע קירטל תובהואש ,יבוא תומוא .רדסה יפל ופסאת םתוא ,ונלש הלילעה תונומת לע םימקוממ םה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות