משחק םירתסומ םיצפח באינטרנט

                                  Hidden Objects קחשמ

םירתסומ םיצפח (Hidden Objects):

.םירתסומ םיטקייבוא קחשמב םכל הכחמ םימויאו םיפי םינוקרד ידי לע סל .םיענו ןטק רפכ שי םש ,קמעב ,םירהה תרעמ ,רעיב :םינוש תומוקמב ורקב .תוירופ תומדא לע טלתשהלמ םיעתרנ םניאש םינכש ינפמ ןנוגתהל םישנאל .םיצפח ןווגמ ושפחת ,תופי תומדאב ולייטת םא .רחא טירפ אצומ התאשכ הגרדהב ףסוותת איהו ילאמשה יכנאה חולב תמקוממ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות