משחק אחספ יציב תותמ באינטרנט

                                  Dying Easter Eggs קחשמ

אחספ יציב תותמ (Dying Easter Eggs):

.אחספה יציב לע תמש שדח שגרמ קחשמ םיגיצמ ונא ,תויתריציה ויתולוכי .אחספ יציב לש ןבל-רוחש תונומת םיארנ וילעש העיבצ רפס לש םיפד ויהי .רבכע תציחלב םהמ דחא לע ץוחלל םכילע היהי .ךלומ הז תא חתופ התא זא .תונורפע םע חול עיפומ הנומתל תחתמ .הנומתב יפיצפס רוזא לע הז עבצ ליחהל ךרטצת םהמ דחא תריחב .האולמב הנומתה תא עבצת הלאה םידעצה תא עצבתש ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות