משחק הליפנ רודכ באינטרנט

                                   Fallender Ball קחשמ

הליפנ רודכ ( Fallender Ball):

.ההובג הדומעמ תדרל רודכל רוזעל ךרטצת ,רדנלאפ לש שדחה רודכה קחשמב .ךסמה לע ךלומ התוא הארת התא .וביבס ומקומי םילוגע םיעטק .ךלש רודכה עיפוי דומעה שארב .םיעטקב הכמ ,המצועב ץופקל ליחתי אוה תואה םע .םיעטקב םימיוסמ תומוקמל המצועב תוכהל רודכל םורגלו ללחב הדומעה תא .םיוסמ הבוגל תדרל לכוי םכרדש םירוח השעיו םתוא דימשי אוה ,ךכיפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות