משחק תועוב הרויה תכל יבכוכ באינטרנט

                                  Bubble Shooter Planets קחשמ

תועוב הרויה תכל יבכוכ (Bubble Shooter Planets):

.םכל הכחמ תויעוב הרויה תעוב םייסאלקה העובה תכל יבכוכ .לדוג ותואב םיינוג-בר תכל יבכוכ ופסאתי ,ךסמה שארבש םייתרוסמה םיר .םוחתה לכ תא סופתל םיסנמ ,הטמל םיפחוד בר ןוחטיבב ךא ,טאל טאל םה .רתוי וא תוהז תוימימש תופוג השולש דחי םיפסואו ,תכל יבכוכ לש םישל .שרגמה תא תוקנלו םירודכה תא סיבהל ולכות וז ךרדבו הליפנהו הסמה לכ .תוילמיסקמ תואצות גישהל ידכ םינוכנה םידעיב רחב ,תוירי לע בושחל ן

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות