משחק ריווא גזמ תעתפה באינטרנט

                                  Weather Surprise קחשמ

ריווא גזמ תעתפה (Weather Surprise):

.הרוק אל עורג ריווא גזמש םירמוא .הנימא גג תרוק תחת עורגה ריוואה גזמל תוכחל ףידע ,ףטוש דבכ םשג וא .ונלש ץראה רודכ לש תונוש תושביב םינושה ריוואה גזמ יאנת תא םכל רי .םיצפח ,םירופיצ ,םייח ילעב :תונומת המכ ויהי ותיתחתבו ,ויתס וא בי .םימיאתמ םה הילאש הנומתל םימצעה תא ריבעהל םכילע .תינומרה הרוצב ואריי שחנו סוטקק ,ףוטש שמש ףוחב ;הירטמל קקדזי ןנו .ריוואה גזמ תעיתפמב ונהית

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות