משחק גנו'גהמ חרי באינטרנט

                                  Moon Mahjong קחשמ

גנו'גהמ חרי (Moon Mahjong):

.םיימשב עיפוה ריהב חריו םימודמדה רואב הסוכמ היה רבכ אוה ,ונלש יט .גנו'גהמ חריה והז - ךושח הדשב השורפ םיפלק תסיפח .םהילע ץחלו םיהז תוגוז אוצמל ,הדשהמ םיפלקה לכ תא ריסהל ךילע .םיסיטרכ השולש גיצהל ידכ ןופיסה לע ץחל ,תויורשפאה תא האור ךניא ם .קחשמה בחרמב םיפלקה ראש תא ףוסאל ידכ םהב שמתשה .ןהמ תחא לכ לש ןורתיפל םיצקומ יפיצפס ןמזו תומר 15 קר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות