משחק 3 הפי בכוכ באינטרנט

                                  Beautiful Planet 3 קחשמ

3 הפי בכוכ (Beautiful Planet 3):

.תיטרפ תיללח ידי לע אלא ,הלשממ תוינוא ידי לע ואצמנ אל םה ךא ,ורר .ברח יריכש תא םשל חלשו טנאלפוסקאה תאיצמ תדבוע תא ריתסהל טילחה ,ה .רקחמל חלשנ ךלש קותינהו רוביצה תושרל הכפה הדבוע הרהמ דע ךא .דורשל תחלצה קר ,םלוכ תא טעמכ וסרהו םיביואכ ךתוא וספת םימחולה לב .ברח יריכש לש ןטק אבצ דגנ רז תכל בכוכ לע םדבל ויה םה .3 הפיה בכוכב םיביוא סורהל אלא ,דורשל קר אל וסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות