משחק הפי בכוכ באינטרנט

                                  Beautiful Planet קחשמ

הפי בכוכ (Beautiful Planet):

.םיחמצה לש תויתרגש אלהו יפויהמ תעגפנו Exoplanets -המ תחא לע תוחנ .םיקורי םירישנ םיחמצ לש חיטשב םיסוכמ ץראה רודכ ינפ ,םוקמ לכב וחמ .עלס ירוחאמ המויא תצלפמ העיפוה םואתפו שורשר תעמש ךביבס טבמב .ןאכל םינמזומ אל םתאו הלאה תומוקמב חראתמ והשימש רבתסמ .הפיה בכוכב ירט םד םיצור םלוכו ןאכ הלאכ הברה שיש הארנ ,םירזגל ךת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות