משחק הווח לזאפ באינטרנט

                                  Farm Puzzle קחשמ

הווח לזאפ (Farm Puzzle):

.תופועו םייח ילעב ,םינגד ,תוריפ ,תוקרי םילדגמ הב תיאלקח הווחמ םי .םיזוואו םיזוורב ,ודוה ילוגנרת ,תולוגנרת ,םיזע ,םיריזח ,םישבכ ,ת .ףיכ םהל שי ךיא וארתו וידלי תאו הווחה לעב תא ושגפת .ןרותב ךל וחתפיי ןה ,תונומת ףוסאל לחתה .תויורשפא שולשמ םכמצעב רוחבל ולכות ישוקה בצמב לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות