משחק לפאה ה'גנינה טבש באינטרנט

                                  Dark Ninja Clan קחשמ

לפאה ה'גנינה טבש (Dark Ninja Clan):

.רתויב םיבוטה ה'גנינה ימחול תא ןיכמש ,לפאה ה'גנינה טבש שדקמ אצמנ .םיימוימויה םינומיאב תו'גנינה תחאל רוזעתו וילא רובעת .ךלומ ךלש תומדה תא הארת התא .ץופקל ול םורגל ךרטצת רבכעה םע ךסמה לע הציחל ידי לע .ריוואב ופועי םינוש ךותיחו גניסריפ יצפח .ךלש רוביגל לופיל הז קשנל רשפאל אלו ךסמה לע תוריהזב לכתסהל ךרטצת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות